Amber Label by HEET

Hết hàng

Giá mới: 700.000₫

Giá cũ: 850.000₫

Heet Amber Label là hương vị thuốc lá đậm với hậu vị cam nhẹ, tương ứng với dòng Malboro Red.

Heet Amber Label là hương vị thuốc lá đậm với hậu vị cam nhẹ, tương ứng với dòng Malboro Red.