Aqua Swell by Marina Vape (60 ml) (Bưởi cam chanh)

Còn hàng

Giá: 280.000₫

Vị trái cây hỗn hợp thuần túy giữa bưởi cam và chanh.

Nicotine

Vị trái cây hỗn hợp thuần túy giữa bưởi cam và chanh.