Bo Cable for Bo Kit

Còn hàng

Giá mới: 100.000₫

Giá cũ: 210.000₫

Dây sạc dài cho BO starter kit. Bộ sạc này có dây sạc dài 70cm, bạn vẫn có thể sử dụng BO trong lúc máy đang sạc. Dây sạc BO là phụ kiện cần có cho những người sử dụng BO.

Dây sạc dài cho BO starter kit. Bộ sạc này có dây sạc dài 70cm, bạn vẫn có thể sử dụng BO trong lúc máy đang sạc. Dây sạc BO là phụ kiện cần có cho những người sử dụng BO.