Cartridge/Pod Karat Pod Mod

Còn hàng

Giá: 100.000₫

Karat cartridge được thiết kế cho Karat Pod Mod. Dung tích 2ml, hai lỗ châm dầu bottom fill tiện lợi. Sử dụng coil thạch anh 1.3ohm, lên vị trong từ những hơi hút đầu tiên.

Karat cartridge được thiết kế cho Karat Pod Mod. Dung tích 2ml, hai lỗ châm dầu bottom fill tiện lợi. Sử dụng coil thạch anh 1.3ohm, lên vị trong từ những hơi hút đầu tiên.