Cartridge/Pod Mi Class by YiHi

Còn hàng

Giá: 95.000₫

Pod thay cho SX Mini Mi Class là một cartridge có coil sứ 1.0ohm và dung tích 1.8ml, phù hợp với nic salt.

Pod thay cho SX Mini Mi Class là một cartridge có coil sứ 1.0ohm và dung tích 1.8ml, phù hợp với nic salt.