Cartridge/Pod S8 By Smoant

Còn hàng

Giá: 85.000₫

Smoant S8 Cartridge được thiết kế cho S8 kit, phần chứa tinh dầu dung tích 2ml và điện trở coil 1.3 ohm. Bạn có thể châm lại tinh dầu nếu dùng hết.

Smoant S8 Cartridge được thiết kế cho S8 kit, phần chứa tinh dầu dung tích 2ml và điện trở coil 1.3 ohm. Bạn có thể châm lại tinh dầu nếu dùng hết.