Cartridge/Pod Novo by Smok

Hết hàng

Giá: 65.000₫

Pod thay của Smok Novo được thiết kế thành cho pod mod Novo. Phần đầu hút dẹp vừa vành môi để giữ khói. Dung tích 2ml.

Pod thay của Smok Novo được thiết kế thành cho pod mod Novo. Phần đầu hút dẹp vừa vành môi để giữ khói. Dung tích 2ml.