Coil PAL II by Artery - 0.6 Ohm

Hết hàng

Giá: 50.000₫

Coil cho Pal II pod mod, với điện trở 0.6ohm, mesh coil lên khói cực tốt khi sử dụng với pod mod của Pal II.

Coil cho Pal II pod mod, với điện trở 0.6ohm, mesh coil lên khói cực tốt khi sử dụng với pod mod của Pal II.