Coil SK1 by Sikary

Còn hàng

Giá: 60.000₫

Coil thay của starter kit SK1.

Ohm

Coil thay của starter kit SK1. 

Coil BVC, điện trở 1.8ohm chạy ổn định với hầu hết loại juice.