Gem Tank For Precisio RTA by BD Vape - Long

Còn hàng

Giá: 590.000₫

Phần topcap bằng Ultem dành riêng cho Precisio RTA. Một phụ kiện tuyệt vời nếu bạn muốn trang điểm thêm cho chiếc Precisio RTA của mình.

Phần topcap bằng Ultem dành riêng cho Precisio RTA. Một phụ kiện tuyệt vời nếu bạn muốn trang điểm thêm cho chiếc Precisio RTA của mình.