Hakutaku Coil - 0.2ohm (for 40-100w)

Còn hàng

Giá: 70.000₫

Hakutaku Coil Kanthal 0.2 ohm là coil thay được thiết kế đặc biệt cho đầu đốt sub ohm Hakutaku. Coil Kanthal mesh có điện trở 0.2 ohm, tối ưu ở 40-100W.

Hakutaku Coil Kanthal 0.2 ohm là coil thay được thiết kế đặc biệt cho đầu đốt sub ohm Hakutaku. Coil Kanthal mesh có điện trở 0.2 ohm, tối ưu ở 40-100W.