Hướng dẫn update firmware và setting cho Orion DNA và Plus

 

Chắc phần lớn anh em cũng đã biết rồi nhưng mình vẫn post cho anh em mới và nhỡ ai quên thì đỡ phải đi tìm.

Xem phần hình ảnh hướng dẫn cụ thể nếu anh em có không hiểu bước nào.

Bước 1:Download folder update: https://drive.google.com/file/d/1FAS0KMLSdOEWpV27QKZEHNhdAA5YWuXG/view

Bước 2: Unzip (giải nén) file vừa download về

Bước 3: Click đúp vào file "SetupEScribe2_INTL_SP19" để cài đặt phần mềm EScribe

 

 

Bước 4: Click đúp vào file "SetupEScribe2_2019-05-15_INT_SP20" để nâng cấp phiên bản của EScribe

 

 

Bước 5: (có thể bỏ qua) Vào phần mềm EScribe, chọn Help -> About EScribe để xác minh đúng phiền bản phần mềm EScribe đang là "V2.0 SP20"

Bước 6: (có thể bỏ qua) Chọn ngôn ngữ là English

Bước 7: Kết nối máy Orion vào với máy tính

 

 

Bước 8: Chọn Tools -> Production Ultility

 

 

Bước 9: Log-in với tài khoản: info@lostvape.com và mật khẩu: lostvape

 

 

Bước 10: Browse và chọn các file firmware và setting tương ứng với mỗi phần trong file chúng ta đã download về ở bước 1

 

 

Bước 11: Bỏ tích ở hai mục "Fire test" và "Battery test"

 

 

Bước 12: Chọn Program&Test để tiến hành áp dụng firmware và setting mới cho máy. Khi máy Orion nháy đèn xanh lá thì chúng ta đã hoàn tất việc cài đặt

 

 

Chú ý: Tuyệt đối không được rút máy ra trong quá trình cài đặt có thể gây lỗi phần mềm 💀

Link hướng dẫn của nhà sản xuất Lost Vape: https://lostvape.com/upgrade-software/

Được đăng vào

Viết bình luận