Replacement Coil OCC by Kangertech

Hết hàng

Giá mới: 60.000₫

Giá cũ: 90.000₫

OCC là đầu đốt đã được nhà máy tiêu chuẩn hóa dùng để thay cho các máy: Topbox Mini, Topbox Nano, Nebox và Clearomizer Subtank.

OCC là đầu đốt đã được nhà máy tiêu chuẩn hóa dùng để thay cho các máy: Topbox Mini, Topbox Nano, Nebox và Clearomizer Subtank.