Kanger OCC Replacement Coil by Kangertech

Hết hàng

Giá mới: 60.000₫

Giá cũ: 300.000₫

Chứa 5 OCC (là đầu đốt đã được tiêu chuẩn hóa dành cho các máy Subox Mini, Subox Nano và Nebox. Đóng gói: Một vỉ 5 OCC

Chứa 5 OCC (là đầu đốt đã được tiêu chuẩn hóa dành cho các máy Subox Mini, Subox Nano và Nebox.