Kangertech Subtank Replacement Glass by Kangertech

Hết hàng

Giá mới: 100.000₫

Giá cũ: 120.000₫

Kính thay thế cho subtank kangertech và kangertech subtank plus. Ống kính thay thế này có thể dùng cho cả both Kanger Subtank & Kangertech Subtank Plus.

Kính thay thế cho subtank kangertech và kangertech subtank plus. Ống kính thay thế này có thể dùng cho cả  Kanger Subtank & Kangertech Subtank Plus.

Package Content:
1 x Glass tube for Kangertech Subtank / Kangertech Subtank Plus