Kanthal A1 30ft by Kidney Puncher

Còn hàng

Giá: 200.000₫

Dây Kanthal A-1 để cuốn coil, với chiều dài 30ft cùng nhiều kích cỡ dây để bạn chọn.

Kích thước

Dây Kanthal A-1 để cuốn coil, với chiều dài 30ft cùng nhiều kích cỡ dây để bạn chọn.