Mesh Style Coil A1 0.18 ohm by Wotofo

Còn hàng

Giá: 120.000₫

Wotofo Mesh coil có tốc độ nóng nhanh, điện trở 0.18ohm hoạt động tối ưu ở 40-60W, khả năng lên khói và vị tốt.

Wotofo Mesh coil có tốc độ nóng nhanh, điện trở 0.18ohm hoạt động tối ưu ở 40-60W, khả năng lên khói và vị tốt.

Số lượng mesh coil trong một hộp là mười tấm.