Coil RPM40 Kit by Smok

Còn hàng

Giá mới: 60.000₫

Giá cũ: 80.000₫

Smok RPM40 coil là bộ coil thay dành riêng cho Smok RPM40 Pod Mod. Bạn có thể lựa chọn đến bốn kiểu coil cho nhiều trải nghiệm khác nhau.

Kích thước

Smok RPM40 coil là bộ coil thay dành riêng cho Smok RPM40 Pod Mod. Bạn có thể lựa chọn đến bốn kiểu coil cho nhiều trải nghiệm khác nhau. Những coil bạn có thể chọn:

Mesh coil 0.4oh.

Quartz coil 1.2ohm.

SC Coil 1.0ohm.

Triple Coil 0.6ohm.

Lưu ý: 80.000VND là giá bán lẻ cho một coil.