Nautilus BVC Coil by Aspire

Còn hàng

Giá: 60.000₫

Coil BVC của Aspire dùng cho Nautilus Pod Kit với điện trở 1.8 ohm.

Coil BVC của Aspire dùng cho Nautilus Pod Kit với điện trở 1.8 ohm.