Pin Cylaid 18650 - 2200 mAh - 40A

Hết hàng

Giá: 100.000₫

Pin thuốc lá điện tử này có một đánh giá xả liên tục tối đa khá cao 40A, và kết hợp với công suất lớn 2200 mAh và hóa học IMR an toàn hơn, làm cho nó trở thành một lựa chọn tuyệt vời cho các vapers với một mod 18 650.

Pin thuốc lá điện tử này có một đánh giá xả liên tục tối đa khá cao 40A, và kết hợp với công suất lớn 2200 mAh và hóa học IMR an toàn hơn, làm cho nó trở thành một lựa chọn tuyệt vời cho các vapers với một mod 18 650.