Pop by Blacknote (30ml)(Thuốc lá Anh)

Hết hàng

Giá: 430.000₫

Vị hoa quả được thêm để làm hậu vị hoa hỗn hợp vị thuốc lá kiểu Anh trong Pop, từ đó tạo ra cảm giác như đang hút thuốc lá dạng tẩu. Hỗn hợp đậm vị này vừa dễ chịu lại mạnh mẽ, có thể khiến các giác quan của bạn thức tỉnh.

Vị hoa quả được thêm để làm hậu vị hoa hỗn hợp vị thuốc lá kiểu Anh trong Pop, từ đó tạo ra cảm giác như đang hút thuốc lá dạng tẩu. Hỗn hợp đậm vị này vừa dễ chịu lại mạnh mẽ, có thể khiến các giác quan của bạn thức tỉnh.