Cart

CART

Bông Bacon Bit

Share

Bông Bacon Bit


Bông Bacon Bit là bấc bông được làm từ công thức đặc biệt để vape. Bông được làm từ sợi bông Hoa Kỳ và trải qua quá trình làm sạch của Wick 'N' Vape để loại bỏ hết tạp chất. Bông Bacon Bit dễ dùng, khong vị được đóng trong các gói nhỏ có khóa kéo, phù hợp với những vaper thích du lịch.

Bông Bacon Bit là bấc bông được làm từ công thức đặc biệt để vape. Bông được làm từ sợi bông Hoa Kỳ và trải qua quá trình làm sạch của Wick 'N' Vape để loại bỏ hết tạp chất. Bông Bacon Bit dễ dùng, không vị được đóng trong các gói nhỏ có khóa kéo, phù hợp với những vaper thích du lịch.

Lưu ý:

  • Mọi thông số cung cấp đều được tham khảo thông tin từ hãng.
  • Sản phẩm chỉ dành cho người trên 18 tuổi.
  • Tránh xa tầm tay trẻ em.

Thông số

Bông Bacon Bit là bấc bông được làm từ công thức đặc biệt để vape. Bông được làm từ sợi bông Hoa Kỳ và trải qua quá trình làm sạch của Wick 'N' Vape để loại bỏ hết tạp chất. Bông Bacon Bit dễ dùng, khong vị được đóng trong các gói nhỏ có khóa kéo, phù hợp với những vaper thích du lịch.

Bông Bacon Bit là bấc bông được làm từ công thức đặc biệt để vape. Bông được làm từ sợi bông Hoa Kỳ và trải qua quá trình làm sạch của Wick 'N' Vape để loại bỏ hết tạp chất. Bông Bacon Bit dễ dùng, không vị được đóng trong các gói nhỏ có khóa kéo, phù hợp với những vaper thích du lịch.

Lưu ý:

  • Mọi thông số cung cấp đều được tham khảo thông tin từ hãng.
  • Sản phẩm chỉ dành cho người trên 18 tuổi.
  • Tránh xa tầm tay trẻ em.

Thông số

Đánh giá sản phẩm

Các sản phẩm đã xem trước đó

0₫