Cart

CART

Cartridge RPM80 Pro by Smok

Share

Cartridge RPM80 Pro by Smok


Pod RPM80 Pro tương thích với thiết bị RPM80/80Pro.

Pod RPM80 Pro tương thích với thiết bị RPM80/80Pro. RPM80 RGC Pod là bộ pod đầu tiên của Smok có hệ thống lỗ gió tùy chỉnh. Vòng chỉnh lỗ gió ở dưới đế có thể xoay để điều chỉnh độ mở của lỗ gió như trên một đầu đốt bình thường. 

Lưu ý:

  • Mọi thông số cung cấp đều được tham khảo thông tin từ hãng.
  • Sản phẩm chỉ dành cho người trên 18 tuổi.
  • Tránh xa tầm tay trẻ em.
  • Chỉ dùng cho RPM80/RPM80 Pro

Thông số

origin China
Brand Smok
Airflow Adjustable
Material PCTG
Compatible RPM80/Pro 80

Pod RPM80 Pro tương thích với thiết bị RPM80/80Pro.

Pod RPM80 Pro tương thích với thiết bị RPM80/80Pro. RPM80 RGC Pod là bộ pod đầu tiên của Smok có hệ thống lỗ gió tùy chỉnh. Vòng chỉnh lỗ gió ở dưới đế có thể xoay để điều chỉnh độ mở của lỗ gió như trên một đầu đốt bình thường. 

Lưu ý:

  • Mọi thông số cung cấp đều được tham khảo thông tin từ hãng.
  • Sản phẩm chỉ dành cho người trên 18 tuổi.
  • Tránh xa tầm tay trẻ em.
  • Chỉ dùng cho RPM80/RPM80 Pro

Thông số

origin China
Brand Smok
Airflow Adjustable
Material PCTG
Compatible RPM80/Pro 80

Đánh giá sản phẩm

Các sản phẩm đã xem trước đó

0₫