Cart

CART

Ceramic Tweezers by Wotofo (Kẹp sứ)

Share

Ceramic Tweezers by Wotofo (Kẹp sứ)


Thông số

review overview

  • Độ bền
  • Chất liệu
  • Đáng giá tiền
  • Độ hoàn thiện
  • Thiết kế

Tổng kết

4.3 overall score
4.3 overall score

Thông số

review overview

  • Độ bền
  • Chất liệu
  • Đáng giá tiền
  • Độ hoàn thiện
  • Thiết kế

Tổng kết

4.3 overall score
4.3 overall score

Đánh giá sản phẩm

Các sản phẩm đã xem trước đó

0₫