Cart

CART

Coil Orion Plus by Lost Vape

Share

Coil Orion Plus by Lost Vape


Orion Plus Mesh Coil là coil thay cho bộ Orion Plus DNA.

Orion Plus Mesh Coil là coil thay cho bộ Orion Plus DNA. Với điện trở 0.25ohm và là dạng mesh coil, đầu coil này có thể lên vị và khói ở mức tốt nhất.

Lưu ý:

Tất cả thông số cung cấp đều được lấy thông tin từ nhà sản xuất.

Sản phẩm chỉ sử dụng chung với Orion Plus Pod Mod.

Sản phẩm không dành cho người dưới 18 tuổi.

Thông số

Coil Type OCC
Origin Us
Brand Lost Vape
Coil Res Mesh 0.25ohm
Coil Res Regular 0.5ohm
(Còn hàng)
70,000₫
Còn hàng
Kích thước

Orion Plus Mesh Coil là coil thay cho bộ Orion Plus DNA.

Orion Plus Mesh Coil là coil thay cho bộ Orion Plus DNA. Với điện trở 0.25ohm và là dạng mesh coil, đầu coil này có thể lên vị và khói ở mức tốt nhất.

Lưu ý:

Tất cả thông số cung cấp đều được lấy thông tin từ nhà sản xuất.

Sản phẩm chỉ sử dụng chung với Orion Plus Pod Mod.

Sản phẩm không dành cho người dưới 18 tuổi.

Thông số

Coil Type OCC
Origin Us
Brand Lost Vape
Coil Res Mesh 0.25ohm
Coil Res Regular 0.5ohm

Đánh giá sản phẩm

Các sản phẩm đã xem trước đó

0₫