Cart

CART

[H] Drip Tip Stainless Steel by EVL Vapors

Share

[H] Drip Tip Stainless Steel by EVL Vapors


Chiếc driptip ngắn và nhỏ nhất của dòng driptip kim loại từ EVL đảm bảo có thể mang đến cho bạn cảm giác thoải mái và những hương vị tuyệt vời nhất.

Chiếc driptip ngắn và nhỏ nhất của dòng driptip kim loại từ EVL đảm bảo có thể mang đến cho bạn cảm giác thoải mái và những hương vị tuyệt vời nhất.

Lưu ý:

  • Mọi thông số cung cấp đều được tham khảo thông tin từ hãng.
  • Sản phẩm chỉ dành cho người trên 18 tuổi.
  • Tránh xa tầm tay trẻ em.

Thông số

Material SS
Brand EVL
Origin UK

Chiếc driptip ngắn và nhỏ nhất của dòng driptip kim loại từ EVL đảm bảo có thể mang đến cho bạn cảm giác thoải mái và những hương vị tuyệt vời nhất.

Chiếc driptip ngắn và nhỏ nhất của dòng driptip kim loại từ EVL đảm bảo có thể mang đến cho bạn cảm giác thoải mái và những hương vị tuyệt vời nhất.

Lưu ý:

  • Mọi thông số cung cấp đều được tham khảo thông tin từ hãng.
  • Sản phẩm chỉ dành cho người trên 18 tuổi.
  • Tránh xa tầm tay trẻ em.

Thông số

Material SS
Brand EVL
Origin UK

Đánh giá sản phẩm

Các sản phẩm đã xem trước đó

0₫