Cart

CART

Etiny Replacement Coils By Sigelei

Share

Etiny Replacement Coils By Sigelei


Được thiết kế để tạo nên những trải nghiệm MTL tốt nhất. Với điện trở 1.6ohm và hệ thống lỗ gió kín của eTiny sẽ đảm bảo bạn có đủ lượng khói và vị.

Được thiết kế để tạo nên những trải nghiệm MTL tốt nhất. Với điện trở 1.6ohm và hệ thống lỗ gió kín của eTiny sẽ đảm bảo bạn có đủ lượng khói và vị.

Lưu ý:

  • Thông số sản phẩm đều được tham khảo thông tin từ hãng
  • Coil eTiny chỉ dành cho eTiny tank

Thông số

Được thiết kế để tạo nên những trải nghiệm MTL tốt nhất. Với điện trở 1.6ohm và hệ thống lỗ gió kín của eTiny sẽ đảm bảo bạn có đủ lượng khói và vị.

Được thiết kế để tạo nên những trải nghiệm MTL tốt nhất. Với điện trở 1.6ohm và hệ thống lỗ gió kín của eTiny sẽ đảm bảo bạn có đủ lượng khói và vị.

Lưu ý:

  • Thông số sản phẩm đều được tham khảo thông tin từ hãng
  • Coil eTiny chỉ dành cho eTiny tank

Thông số

Đánh giá sản phẩm

Các sản phẩm đã xem trước đó

0₫