Cart

CART

Nắp Pin thay thế Puff Boy

Share

Nắp Pin thay thế Puff Boy


Những chiếc nắp pin thay thế cho chiếc Puffboy 200W yêu quý của bạn. Bạn có thể phối cho chiếc Puffboy 200W một kiểu màu mới, hoặc đơn giản chỉ muốn thay chiếc nắp pin đã cũ, thì phần nắp pin này luôn có thể thỏa mãn.

Những chiếc nắp pin thay thế cho chiếc Puffboy 200W yêu quý của bạn. Bạn có thể phối cho chiếc Puffboy 200W một kiểu màu mới, hoặc đơn giản chỉ muốn thay chiếc nắp pin đã cũ, thì phần nắp pin này luôn có thể thỏa mãn.

Lưu ý:

  • Mọi thông số cung cấp đều được tham khảo thông tin từ hãng.
  • Sản phẩm chỉ dành cho người trên 18 tuổi.
  • Tránh xa tầm tay trẻ em.
  • Chỉ sử dụng cho Puffboy Box Mod.

Thông số

Compatible Puffboy
Origin China
Brand Wizman
Material PC

Những chiếc nắp pin thay thế cho chiếc Puffboy 200W yêu quý của bạn. Bạn có thể phối cho chiếc Puffboy 200W một kiểu màu mới, hoặc đơn giản chỉ muốn thay chiếc nắp pin đã cũ, thì phần nắp pin này luôn có thể thỏa mãn.

Những chiếc nắp pin thay thế cho chiếc Puffboy 200W yêu quý của bạn. Bạn có thể phối cho chiếc Puffboy 200W một kiểu màu mới, hoặc đơn giản chỉ muốn thay chiếc nắp pin đã cũ, thì phần nắp pin này luôn có thể thỏa mãn.

Lưu ý:

  • Mọi thông số cung cấp đều được tham khảo thông tin từ hãng.
  • Sản phẩm chỉ dành cho người trên 18 tuổi.
  • Tránh xa tầm tay trẻ em.
  • Chỉ sử dụng cho Puffboy Box Mod.

Thông số

Compatible Puffboy
Origin China
Brand Wizman
Material PC

Đánh giá sản phẩm

Các sản phẩm đã xem trước đó

0₫