Cart

CART

[H] Reaper V3 2.7mm Conversion by EVL Vapors

Share

[H] Reaper V3 2.7mm Conversion by EVL Vapors


Đai MTL 2.7 được đi kèm với một chân cực dương. Lỗ gió có 6 kích thước để bạn lựa chọn. Chất liệu bằng SS cao cấp nên bạn có yên tâm về độ bền.

Đai MTL 2.7 được đi kèm với một chân cực dương. Lỗ gió có 6 kích thước để bạn lựa chọn. Chất liệu bằng SS cao cấp nên bạn có yên tâm về độ bền.

Lưu ý:

  • Mọi thông số cung cấp đều được tham khảo thông tin từ hãng.
  • Sản phẩm chỉ dành cho người trên 18 tuổi.
  • Tránh xa tầm tay trẻ em.

Thông số

Compatible Reaper V3
Origin UK
Brand EVL Vapor

Đai MTL 2.7 được đi kèm với một chân cực dương. Lỗ gió có 6 kích thước để bạn lựa chọn. Chất liệu bằng SS cao cấp nên bạn có yên tâm về độ bền.

Đai MTL 2.7 được đi kèm với một chân cực dương. Lỗ gió có 6 kích thước để bạn lựa chọn. Chất liệu bằng SS cao cấp nên bạn có yên tâm về độ bền.

Lưu ý:

  • Mọi thông số cung cấp đều được tham khảo thông tin từ hãng.
  • Sản phẩm chỉ dành cho người trên 18 tuổi.
  • Tránh xa tầm tay trẻ em.

Thông số

Compatible Reaper V3
Origin UK
Brand EVL Vapor

Đánh giá sản phẩm

Các sản phẩm đã xem trước đó

0₫