Cart

CART

Sạc Slim K2 Charger By Efest

Share

Sạc Slim K2 Charger By Efest


Thông số

review overview

  • Đáng giá tiền
  • Độ bền
  • Độ hoàn thiện
  • Chất liệu
  • Thiết kế

Tổng kết

4.0 overall score
4.0 overall score

Thông số

review overview

  • Đáng giá tiền
  • Độ bền
  • Độ hoàn thiện
  • Chất liệu
  • Thiết kế

Tổng kết

4.0 overall score
4.0 overall score

Đánh giá sản phẩm

Các sản phẩm đã xem trước đó

0₫