Cart

CART

Spring Loaded Flush Cutter by Wotofo (Kìm cắt)

Share

Spring Loaded Flush Cutter by Wotofo (Kìm cắt)


Thông số

review overview

  • Chất liệu
  • Thiết kế
  • Độ bền
  • Đáng giá tiền
  • Độ hoàn thiện

Tổng kết

3.5 overall score
3.5 overall score

Thông số

review overview

  • Chất liệu
  • Thiết kế
  • Độ bền
  • Đáng giá tiền
  • Độ hoàn thiện

Tổng kết

3.5 overall score
3.5 overall score

Đánh giá sản phẩm

Các sản phẩm đã xem trước đó

0₫