Cart

CART

Ultrasonic Cleaner 220V By Wotofo (Máy rửa đầu đốt)

Share

Ultrasonic Cleaner 220V By Wotofo (Máy rửa đầu đốt)


Thông số

review overview

  • Chất liệu
  • Độ hoàn thiện
  • Độ bền
  • Thiết kế
  • Đáng giá tiền

Tổng kết

4.0 overall score
4.0 overall score

Thông số

review overview

  • Chất liệu
  • Độ hoàn thiện
  • Độ bền
  • Thiết kế
  • Đáng giá tiền

Tổng kết

4.0 overall score
4.0 overall score

Đánh giá sản phẩm

Các sản phẩm đã xem trước đó

0₫