Reaper V3 Titanium Tank kit 5 ML by EVL Vapors

Hết hàng

Giá: 1.000.000₫

Reaper V3 5ml Tank kit bao gồm một ống tank và ống chimney thay cho RTA. Bạn có thể dễ dàng thay đổi dung tích của Reaper RTA nhờ bộ kit này.

Reaper V3 5ml Tank kit bao gồm một ống tank và ống chimney thay cho RTA. Bạn có thể dễ dàng thay đổi dung tích của Reaper RTA nhờ bộ kit này.