Từ điển vape từ A - Z (Phần 2)

Ở phần một, chúng ta đã nói về một số thuật ngữ thường thấy khi sử dụng vape. Phần hai này, chúng ta hãy tiếp tục tìm hiểu về những thuật ngữ khác nhé.

Đọc thêm

Cách dùng juice tiết kiệm

Vape đi kèm với phí dụng phát sinh hàng ngày và hàng tuần. Đôi khi bạn thấy tinh dầu của mình bốc hơi với tốc độ ánh sáng dù bạn chẳng vape mấy trong ngày.

Đọc thêm