Cùng chung tay: Hôm nay là ngày vape thế giới

Hôm nay, ngày 30 tháng 5 là ngày vape thế giới. Là ngày để tôn vinh phát minh đã giúp hàng triệu người từ bỏ thuốc lá, cũng là dịp kỷ niệm của những người đã đấu tranh để sản phẩm cứu sinh này có thể tiếp...

Đọc thêm