Big Combo Summer 2017

Từ ngày 16-5 đến ngày 31-5 ngoài việc The Vape Club sẽ giảm giá 30.000 VNĐ cho tất cả các loại juice hiện có (*) mọi khách hàng sẽ đều có cơ hội sở hữu những combo dưới đây với khuyến mại và ưu đãi siêu hấp...

Đọc thêm

Pod Mod: Thế hệ starter kit mới

Trong mấy năm gần đây, đa số các thiết bị vape mới đều được làm theo một khuôn mẫu có sẵn. Chúng ta có các máy và đầu đốt, cả hai đều đang phát triển rất nhanh nhưng cấu tạo cơ bản vẫn được giữ nguyên -...

Đọc thêm