Cart

CART

Bạn là vaper trung thành với một loại vị tinh dầu hay thường xuyên thay đổi?

Khi bạn còn hút thuốc lá, bạn chỉ hút đúng hiệu thuốc lá có vị quen thuộc, ngày này qua ngày khác.

Bạn rất trung thành với nhãn thuốc lá mà bạn sử dụng, và tuyệt đối sẽ không thay đổi sang nhãn hàng nào khác trừ khi bạn muốn tiết kiệm chi phí hoặc muốn bỏ thuốc.

Giờ bạn chuyển sang vape, và đột nhiên, hàng loạt các vị tinh dầu được bày ra trước mặt bạn như vỏ sò nằm trên bãi biển mùa hè. Điều này khiến tôi tự hỏi: bạn có như khi hút thuốc lá, chỉ trung thành với một loại tinh dầu duy nhất hay thường xuyên thay đổi.

Sau khi khảo sát, tôi đã liệt kê ra được thói quen vape của một số vaper, và họ chia ra làm bốn dạng khi chọn vị.

Vaper trung thành với một loại vị

Một số ít vaper chỉ gắn bó với một loại vị tinh dầu duy nhất ngày này qua tháng khác. Họ đã tìm thấy sự hoàn hảo với những gì mình quen thuộc rồi, nên không cần thiết phải thay đổi làm gì.

Vaper vape theo thói quen

Một số vaper thừa nhận rằng họ dùng một loại tinh dầu suốt một tuần, hoặc mua một mẻ tinh dầu đủ dùng hoặc hút hết một lọ tinh dầu trước khi mở một lọ mới. Những vaper này vẫn giữ ý kiến rằng họ chỉ hút một loại thuốc lá suốt ngày, nên tại sao không sử dụng vape theo thói quen như vậy?

Vaper vape theo giờ giấc

Tiếp theo là những vaper có thói quen dùng từ một đến ba vị tinh dầu mỗi ngày. Họ tự đặt cho mình một thói quen, vape một vị với ly cà phê buổi sáng, một vị tinh dầu khác trong lúc làm việc và một loại khác sau bữa tối.

Một số người chỉ dùng vị thuốc lá hay vị đồ ngọt, và chọn một trong hai tùy hoàn cảnh. Những vaper trong mục này đa số là những người vape vị tinh dầu ngọt sau bữa ăn để giảm bớt ca lo.

Vaper thay đổi vị liên tục

Cuối cùng, chúng ta nhắc đến những vaper thay đổi vị liên tục. Họ cảm thấy vui khi vape từ vị này sang vị khác với số lượng có thể lên đến mười loại vị trong cùng một ngày. Những vaper này có khả năng nhớ rất rõ mình đã dùng đến vị nào và chưa dùng vị nào. Họ nói họ chọn vị tinh dầu dựa trên cảm xúc, và đó là một câu trả lời hoàn toàn hợp lý.

Bạn là dạng vaper nào trong bốn dạng trên, bạn chỉ thích một loại vị duy nhất, hay thường xuyên thay đổi và thử những vị mới mẻ. Hãy chia sẻ với The Vape Club ở phần bình luận nhé.

Tìm kiếm bài viết