Cart

CART

FDA tạm hoãn hạn chót xác nhận quan trọng cho các nhà sản xuất

Việc FDA tạm hoãn hạn chót nộp xác nhận quan trọng cho các nhà sản xuất có mang lại lợi ích cho những doanh nghiệp nhỏ?

CTP của FDA vừa thông báo sẽ kéo dài hạn chót cho các nhà sản xuất người Mỹ nộp giấy tờ xin phép theo điều luật quản lý mới của thuốc lá đến tháng ngày 30 tháng 6 năm 2017. Ban đầu, hạn chót chỉ kéo dài đến 31 tháng 12 năm nay.

Nguyên nhân cho sự thay đổi này có thể vì hệ thống đăng ký trực tuyến của cơ quan này đã bị quá tải, khiến những doanh nghiệp vape phải đau đầu khi nộp bản danh sách sản phẩm của mình lên. Rất nhiều người đã lên tiếng phàn nàn với FDA và đại diện quốc hội. Hệ thống với tên FURLS (Hệ thống lập danh sách và đăng ký thống nhất), không được thiết kế để hàng nghìn đơn đăng ký được đăng tải cùng một lúc.

Việc đăng ký và liệt kê sản phẩm là một phần trong luật quản lý đã có hiệu lực hồi ngày 8 tháng 8 của FDA. Luật này được chuẩn bị trước hai năm để thêm thắt một số điều khoản trước khi được áp dụng. Sau thời gian hai năm, tất cả những sản phẩm chưa cấp phép kinh doanh sẽ bị cấm.

Một trong những hạn chót sớm nhất trong thời gian hai năm là ngày 31 tháng 12, yêu cầu tất cả các nhà sản xuất vừa chuẩn bị thành phẩm và các sản phẩm liên quan phải được đăng ký với FDA, họ phải nộp danh sách tất cả các sản phẩm sản xuất, đóng gói và dán nhãn ở mỗi cơ sở đăng ký.

Sản phẩm phải đăng ký bao gồm tất cả tinh dầu, thiết bị và đầu đốt được sản xuất tại Mỹ. Nó cũng yêu cầu những vape shop tự sản xuất tinh dầu và cuốn coil cho khách hàng phải đăng ký là một doanh nghiệp sản xuất và nộp danh sách sản phẩm.

Điều này cho những doanh nghiệp nhỏ một thời gian nghỉ ngắn và thêm một cơ hội để chắc chắn danh sách sản phẩm của họ đầy đủ trước hạn chót tháng 6 năm sau. Trong khi đó, cuộc tranh đấu để thay đổi ngày áp dụng luật hoặc thậm chí tạo ra một giải pháp lâu dài khi tổng thống và quốc hội mới nắm quyền vẫn được tiếp tục.

Bài viết được đăng trên Vaping360 bởi Jim McDonald và được dịch bởi The Vape Club.

Tìm kiếm bài viết