Cart

CART

Giả thiết “đường dẫn” gây bất lợi với y tế cộng đồng

Lại có thêm một nghiên cứu cho thấy “Giả thiết đường dẫn” hoàn toàn không có giá trị. Vậy mà cái giả thiết gây tranh cãi này vẫn được sử dụng khi làm chính sách quản lý.

Giáo sư Jean-François Etter đến từ Viện y tế toàn cầu ở Đại học Geneva, Switzerland, nhắm đến việc xem xét tính xác thực của giả thuyết đường dẫn. Nghiên cứu với tiêu đề “Hiệu ứng đường dẫn và thuốc lá điện tử”, được đăng trên tuần báo Addiction.

Giáo sư Etter nói rằng nghiên cứu giả thuyết đường dẫn khá khó khăn vì có rất nhiều người hút thuốc lại dùng cả thuốc lá lẫn thuốc lá điện tử. Hơn nữa, “rất khó để chứng minh vape dẫn đến thuốc lá khi dùng cả hai sản phẩm và khi trên thực tế, hút thuốc thường dẫn đến vape.” Nhà nghiên cứu nói.

Nghiên cứu chỉ ra rằng hầu hết các dữ liệu hiện tại cho thấy tỉ lệ hút thuốc đang giảm dần, tỉ lệ chỉ tăng lên ở những nơi vape bị cấm gắt gao, cho thấy giả thuyết đường dẫn hoàn toàn vô căn cứ. “Giả thuyết đường dẫn hoàn toàn không phù hợp với tỉ lệ hút thuốc giảm trong thanh thiếu niên ở các nước vape phát triển hoặc tỉ lệ trẻ vị thành niên hút thuốc tăng lên ở các bang tăng độ tuổi tối đa cho phép mua thuốc lá điện tử.” Giáo sư Etter bổ sung rằng, hầu hết nicotine y tế và thuốc lá không khói không gây ra hiệu ứng đường dẫn.

Làm luật quản lý dựa trên giả thuyết không thiết thực

Nhà nghiên cứu chỉ ra rằng dù “giả thuyết đường dẫn” khá yếu và không có bằng chứng xác thực, nó lại được sử dụng rộng rãi trong các chính sách. Giáo sư Etter kết luận làm luật quản lý dựa trên giả thuyết này sẽ có hiệu quả ngược lại và gây ảnh hướng lớn đến y tế cộng đồng.

Nguồn: Diane Caruana - Vapingpost

Dịch: The Vape Club

Tìm kiếm bài viết