Cart

CART

Nghiên cứu cho thấy vape ít chất ung thư hơn thuốc lá đến 99%

Các nhà khoa học từ Đại học St Andrew ở UK mới đây đã đưa ra một nghiên cứu mới về thuốc lá điện tử cho thấy so với thuốc lá, vape ít gây ung thư hơn đến 99%. Nghiên cứu do giáo sư William E Stephens chủ trì, các nghiên cứu sinh bắt đầu bằng việc biên soạn và đánh giá các nghiên cứu trước đó về các khí được thải ra và một số loại khói chứa nicotine. Và họ bắt đầu đo lường nguy cơ ung thư của vape và thuốc lá cùng với những loại thuốc lá thuộc dạng không khói.

Nghiên cứu thuốc lá điện tử này so sánh tỉ lệ gây ung thư từ khí thải chứa nicotine của thuốc lá điện tử với khói thuốc lá đã được đăng trên website BMJ Tobacco Control. Kết quả của nghiên cứu dựa trên thói quen hút thuốc 15 điếu một ngày với cường độ vape tạo ra 30 lít khói một ngày.

“Tỉ lệ gây ung thư được so sánh được đánh giá dựa trên số lượng khói và hơi nước trong cùng một đơn vị. Nguy cơ gây ung thư lâu dài được tính toán dựa trên số lượng sử dụng thuốc lá hoặc thuốc lá điện tử hằng ngày.”

Điều ngạc nhiên hơn là, các nhà nghiên cứu ghi chú trong phần kết luận của nghiên cứu là nguy cơ ung thư từ kết quả liên quan phần lớn phụ thuộc vào cách sử dụng, thói quen vape của vaper và công thức của loại tinh dầu được sử dụng.

Kết luận của nghiên cứu thuốc lá điện tử từ UK

Từ rất lâu các nhà nghiên cứu đã biết vape ở nhiệt độ quá cao sẽ dẫn đến việc khói thải ra chứa hàm lượng lớn chất carbonyls. Trong quá khứ, các nghiên cứu tương tự đã bị chỉ trích vì cố tính đẩy cao nhiệt lượng của thiết bị vape để làm ảnh hưởng đến kết quả sau cùng và ủng hộ việc vận động chống vape. Đại học St Andrew đảm bảo rằng họ đã chú ý cẩn thận tới chi tiết dù nhỏ nhưng quan trọng này khi tiến hành nghiên cứu.

“Các loại khí thải được xếp loại theo mức độ gây ung thư theo năm nấc từ không khí sạch đến khói thuốc lá. Khói thuốc lá điện tử chỉ nằm trong phạm ít hơn 1% và nằm ở khoảng nicotine an toàn trong y tế. Tuy nhiên, một kết quả khác cho thấy nếu nhiệt độ ở coil bị đẩy lên quá cao sẽ dẫn đến tình trạng khói chứa nhiều khí carbonyls.”

Các nhà khoa học UK cũng so sánh nguy cơ gây ung thư của khói thuốc lá điện tử và thuốc lá thường với các loại sản phẩm của công nghệ HNB. Mặc dù HNB vẫn đang ở giai đoạn phát triển đầu tiên, thì khói của nó vẫn có vẻ an toàn và ít chất ung thư hơn thuốc lá nhưng không thấp bằng thuốc lá điện tử dưới điều kiện tối ưu nhất.

“Mẫu thử của thiết bị HNB có tỉ lệ gây ung thư thấp hơn thuốc lá thường hơn một đơn vị, nhưng vẫn cao hơn phần lớn thuốc lá điện tử.”

The published findings of the University of St Andrews e-cig study also support previous scientific evidence produced by the Cancer Research UK in February 2017.  In a related press release published on the Health Day website, researchers of the latter study claim vaping is up to 97% less carcinogenic.

Nghiên cứu của Đại học St Andrew cũng đồng tình với kết quả nghiên cứu của Cancer Research UK hồi tháng hai đầu năm. Trong cuộc họp báo liên quan vào ngày chạy website Health Day, các nhà nghiên cứu của nghiên cứu sau cũng đồng ý rằng vape ít chất ung thư hơn đến 97%.

Đọc thêm:

Thuốc lá điện tử có hại như bạn tưởng không?

Nguồn: Matt Rowland - Vapes.com

Dịch: The Vape Club

Tìm kiếm bài viết