Cart

CART

Nghiên cứu sinh US nói chuyển sang thuốc lá điện tử có thể cứu 6.6 triệu người

Nghiên cứu được đăng trên tuần báo Tobacco Control, và đồng tác giả David Levy nói thuốc lá điện tử nên được coi là một phần trong kế hoạch cai thuốc lá.

Các nghiên cứu sinh nói rằng nếu thu thập số năm tuổi thọ sống thêm của 6.6 triệu người hút thuốc đã chuyển sang vape thì chúng ta có con số 86.7 triệu năm đáng kinh ngạc. “Những chính sách cũ phải được thay thế bởi những chính sách khuyến khích sử dụng thuốc lá điện tử thay cho thuốc lá,” Ông Levy nói.

Trong lúc tiến hành nghiên cứu, các nghiên cứu sinh đã đưa ra tình huống tệ nhất và tốt nhất cho kết quả từ việc thay thế hút thuốc bằng vape. Ngạc nhiên là, dù ở tình huống bi quan nhất, nghiên cứu sinh phát hiện 1.6 triệu người hút thuốc vẫn có thể tránh được những cái chết sớm, trong khi 6.6 triệu người có thể sống lâu hơn ở tình huống tốt nhất.

Không thể phủ nhận lợi ích của thuốc lá điện tử

Đồng tác giả David Levy chỉ ra sự quan trọng của việc chất lượng của những người chuyển sang dùng thuốc lá điện tử được cải  thiện, chứ không chỉ dựa vào số lượng. “Ngoài việc thay đổi cuộc sống, vape còn có thể cho những lợi ích y tế bao gồm giảm thiểu những bệnh gây ra do thuốc lá.” Ông David Levy nói.

Chuyên gia các mảng khác không tham gia nghiên cứu cũng lên tiếng để nhấn mạnh phát hiện quan trọng của nghiên cứu này. “Lợi ích rất nhiều và chứng minh tầm quan trọng của việc chấp nhận khả năng của sản phẩm thay thế nicotine thế hệ mới này,” Ông John Britton, giám đốc của Trung tâm nghiên cứu thuốc lá và  rượu tại đại học Nottingham cho biết.

Nguồn: Diane Caruana - Vapingpost

Dịch: The Vape Club

Tìm kiếm bài viết