Cart

CART

Tác phẩm “Smoking Kill” của Mr.Dirns

Trong bộ ảnh mới mang tên “Smoking Kills”, họa sỹ ảnh Mr. Dirns đã cho thấy những người nổi tiếng đã qua đời vì hút thuốc. Những hình ảnh gây ngạc nhiên với việc cho thấy những bức chân dung của họ từ từ bị đốt cháy. Những điếu thuốc không bị dập lên những bức ảnh, chúng được đốt lên từ từ từ cháy hết, mang theo từng phần của những bức ảnh bên dưới.

1) Patrick Swayze (1952-2009)

2) Steve McQueen (1930-1980)

3) John Gotti (1940-2002)

4) George Harrison (1943-2001)

5) Nat King Cole (1919 - 1965)

6) Walt Disney (1901-1966)


Tìm kiếm bài viết