Cart

CART

Thông báo set hạng thành viên của TVC

Chúng tôi xin thông báo về hạng thành viên trong năm 2021 cho các khách hàng của The Vape Club.

Vào lúc 9h sáng thứ 3, 19/01/2021, chúng tôi sẽ xếp lại hạng thành viên của tất cả các khách hàng. Có 4 hạng thành viên sẽ được xếp hạng dựa trên tổng chi tiêu của bạn trong năm 2020, các hạng thành viên khác nhau sẽ có các quyền lợi khác nhau.

Member: Tổng chi tiêu từ 0 VNĐ đến 7.499.999 VNĐ – Sẽ được tích điểm tương ứng 4% giá trị hoá đơn.

Friend: Tổng chi tiêu từ 7.500.000 VNĐ đến 14.999.999 VNĐ – Sẽ được tích điểm tương ứng 5% giá trị hóa đơn.

Brother: Tổng chi tiêu từ 15.000.000 VNĐ đến 29.999.999 VNĐ – Sẽ được tích điểm tương ứng 6% giá trị hóa đơn.

Family – Tổng chi tiêu từ 30.000.000 VNĐ trở lên – Sẽ được tích điểm tương ứng 7% giá trị hóa đơn.

Sử dụng điểm:

Số điểm của khách hàng đã tích luỹ được sẽ được giữ nguyên và tiếp tục tích luỹ tiếp với hạng thành viên mới. Chúng tôi đang hoàn thiện hệ thống và các bạn sẽ được sử dụng điểm trong tháng tới, chúng tôi sẽ có thông báo chi tiết về về việc sử dụng điểm.

Lưu ý: Trong vòng 6 tháng, điểm thành viên sẽ tự động reset nếu khách hàng ko sử dụng.

Kiểm tra hạng thành viên và nhận ưu đãi:

Tải app TVC ID để kiểm tra hạng thành viên, cũng như theo dõi các thông tin mới nhất và đặt hàng từ TVC. Link tải app: http://onelink.to/5mwjxq

Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ chúng tôi, hãy đón chờ thêm những thông tin mới về hệ hống membership của chúng tôi nhé!

Tìm kiếm bài viết