Cart

CART

Vapeshop ở Michigan có thể tiếp tục kinh doanh sau lệnh tòa án

Vaper ở Michigan có thể tiếp tục mua sản phẩm vape chứa hương liệu nhờ huấn thị thẩm phán Cynthia Diane Stephens đưa ra trong Tòa án khiếu nại Michigan.

Thẩm phán Stephens khẳng định nguyên đơn Marc Slis, 906 Vapor và A Clean Cigarette Corp có lợi thế hơn trong vụ kiện với Ủy viên Gretchen Whitmer và Bộ y tế và dịch vụ nhân sinh Michigan. Nhờ vậy, lệnh cấm khẩn cấp tạm thời bị đình chỉ. Hai nguyên đơn đã chứng minh mình sẽ phải chịu thiệt hại nặng nề nếu lệnh cấm được giữ nguyên trong khi phiên tòa được diễn ra.

Điều này có nghĩa, các doanh nghiệp vape lại có thể tiếp tục bán những tinh dầu hương liệu cho các vaper trưởng thành. Theo các luật sự liên quan, huấn thị này có thể kéo dài đến vài tháng cho đến khi vụ kiện này ngã ngũ.

Tuy nhiên, tiểu bang này vẫn có thể kháng cáo, và cả Ủy viên Whitmer và Tổng chưởng lý Dana Nessel đã phát biểu vào thứ ba rằng đó là điều họ sẽ làm. Whitmer nói bà sẽ trực tiếp kháng cáo lên Tòa án tối cao của bang.

Tìm kiếm bài viết