Cart

CART

Vaping dành chiến thắng đầu tiên, được tách ra khỏi mục thuốc lá ở Missouri

Vaping đã dành được một chiến thắng ở thành phố St. Joseph, Missouri khi hội đồng thành phố quyết định hợp pháp tách vaping ra khỏi mục thuốc lá. Điều này nghĩa là, vape sẽ không còn gộp cùng với lệnh cấm thuốc lá ở St. Joseph nữa.

Gary Roach, một thành viên hội đồng đã cố gắng trì hoãn bỏ phiếu nhưng đã thất bại. Ông phát biểu rằng mình muốn để mặc vấn đề này thêm khoảng bốn tuần nữa và sẽ bỏ phiếu ở lần sau. Một thành viên hội đồng đã vắng mặt trong lúc bỏ phiếu, để tám thành viên còn lại tự quyết định. Bỏ phiếu cho quyết định bỏ vaping ra khỏi các luật cấm của thuốc lá được thông qua với số phiếu 5-3.


5 trong số 8 người của hội đồng thành phố Missouri đồng ý bỏ lệnh cấm vape

Roach đã bỏ phiếu để vaping vẫn bị có tên trong lệnh cấm. Ông nói mình lo vì vẫn thiếu “bằng chứng về ảnh hưởng sức khỏe” của vape. Lệnh cấm bao gồm cả vape ngay từ đầu đã không thực thi được vì những sự thay đổi gần đây trong bộ luật của bang Missouri. Luật mới đã ngăn chặn việc lập điều lệ cho các sản phẩm thay thế nicotine và vape như sản phẩm thuốc lá.

Nên vào thời điểm đó, việc bao gồm cả vape vào lệnh cấm thuốc lá của thành phố cần phải được đề cập đến.

Các cử tri trong thành phố cũng đồng tình việc viết ra một pháp lệnh riêng biệt để quản lý vape, và cũng có một số bỏ phiếu bao gồm vape vào các lệnh cấm của thuốc lá. Nhưng với những điều luật mới về việc quản lý, cuộc họp tháng mười của hội đồng thành phố đã đưa ra ba lựa chọn là bỏ hẳn lệnh cấm vape, để yên nó đấy nhưng không thực hiện được hoặc tạo một đạo luật riêng đặc biệt cho vape. Đa số các thành viên hội đồng có mặt đều lựa chọn việc loại bỏ lệnh cấm vape, và điều đó đã quyết định trong lần bỏ phiếu cuối cùng.

Một thành viên bỏ phiếu tán đồng bỏ vape ra khỏi mục thuốc lá đã nói trong suốt hai năm lệnh cấm vape và thuốc lá có hiệu lực, thì không có một lời phàn nàn nào về vaping cả. Các doanh nghiệp có thể cấm vaping trong khu vực của mình hoặc không.

Lần bỏ phiếu này là một lần chiến thắng cho vape, thứ nhiều chuyên gia đã khẳng định an toàn hơn hút thuốc lá. Dù các nhà khoa học đã ủng hộ vape an toàn hơn, nhưng rất nhiều nhà lập pháp và các nhóm liên quan vẫn thấy nghi ngờ và tiếp tục khẳng định vape vẫn nên được xếp vào hạng mục các sản phẩm thuốc lá. Vape không chứa thuốc lá, nó cũng không chứa các chất độc hại mà thuốc lá có. Dù vậy, FDA vẫn coi thuốc lá điện tử là sản phẩm thuốc lá, trong khi ở một số bang khác, bao gồm Missouri không làm như vậy.

Bài viết được đăng trên churnmag bởi Jimmy Hafrey

Tìm kiếm bài viết