Cart

CART

Pin Samsung 25R (IMR 18650) 2600mAh

Share

Pin Samsung 25R (IMR 18650) 2600mAh


Thông số

review overview

 • Chất liệu
 • Độ bền
 • Đáng giá tiền
 • Dung lượng
 • Độ xả
 • Độ hoàn thiện

Tổng kết

4.0 overall score
4.0 overall score

Thông số

review overview

 • Chất liệu
 • Độ bền
 • Đáng giá tiền
 • Dung lượng
 • Độ xả
 • Độ hoàn thiện

Tổng kết

4.0 overall score
4.0 overall score

Đánh giá sản phẩm

Các sản phẩm đã xem trước đó

0₫