Cart

CART

[H] Reaper V3 5ml Tank by EVL Vapors

Share

[H] Reaper V3 5ml Tank by EVL Vapors


Ống kính thay cho Reaper V3.

Ống kính thay cho Reaper V3.

Nếu bạn cần gấp một ống kính thay, thì thay vì lấy tank kit, bạn có thể chọn ống kính 5ml này. Phiên bản ống kính cũng có bản Ultem và PC.

Lưu ý:

  • Mọi thông số cung cấp đều được tham khảo thông tin từ hãng.
  • Sản phẩm chỉ dành cho người trên 18 tuổi.
  • Tránh xa tầm tay trẻ em.
  • Chỉ sử dụng cho Reaper V3.

Thông số

Compatible Reaper V3
Material PC
Capacity 5ml
Brand EVL
Origin UK

Ống kính thay cho Reaper V3.

Ống kính thay cho Reaper V3.

Nếu bạn cần gấp một ống kính thay, thì thay vì lấy tank kit, bạn có thể chọn ống kính 5ml này. Phiên bản ống kính cũng có bản Ultem và PC.

Lưu ý:

  • Mọi thông số cung cấp đều được tham khảo thông tin từ hãng.
  • Sản phẩm chỉ dành cho người trên 18 tuổi.
  • Tránh xa tầm tay trẻ em.
  • Chỉ sử dụng cho Reaper V3.

Thông số

Compatible Reaper V3
Material PC
Capacity 5ml
Brand EVL
Origin UK

Đánh giá sản phẩm

Các sản phẩm đã xem trước đó

0₫