Cart

CART

[H] VapeSnail RBA by Atmizoo

Share

[H] VapeSnail RBA by Atmizoo


Với tiềm năng vô tận cùng thiết kế thân thiện với người dùng, VapeSnail là một buồng RBA cho Billet Box để bạn thoải mái thể hiện.

Với tiềm năng vô tận cùng thiết kế thân thiện với người dùng, VapeSnail là một buồng RBA cho Billet Box để bạn thoải mái thể hiện. Đế build dễ tháo, dễ chỉnh sửa, hệ thống lỗ gió tùy chỉnh đơn giản là một trong những ưu điểm dễ thấy của VapeSnail.

Lưu ý:

 • Mọi thông số cung cấp đều được tham khảo thông tin từ hãng.
 • Sản phẩm chỉ dành cho người trên 18 tuổi.
 • Tránh xa tầm tay trẻ em.
 • Chỉ sử dụng cho Billet Box.

Thông số

Origin Greece
Brand Atmizoo
Compatible Billet Box

review overview

 • Đáng giá tiền
 • Lượng khói
 • Độ đậm vị
 • Độ thoáng
 • Dễ wick bông
 • Đường gió
 • Chất liệu
 • Độ hoàn thiện
 • Dễ/khó build coil
 • Độ bí
 • Đường thấm dẫn juice

Tổng kết

4.5 overall score
4.5 overall score

Với tiềm năng vô tận cùng thiết kế thân thiện với người dùng, VapeSnail là một buồng RBA cho Billet Box để bạn thoải mái thể hiện.

Với tiềm năng vô tận cùng thiết kế thân thiện với người dùng, VapeSnail là một buồng RBA cho Billet Box để bạn thoải mái thể hiện. Đế build dễ tháo, dễ chỉnh sửa, hệ thống lỗ gió tùy chỉnh đơn giản là một trong những ưu điểm dễ thấy của VapeSnail.

Lưu ý:

 • Mọi thông số cung cấp đều được tham khảo thông tin từ hãng.
 • Sản phẩm chỉ dành cho người trên 18 tuổi.
 • Tránh xa tầm tay trẻ em.
 • Chỉ sử dụng cho Billet Box.

Thông số

Origin Greece
Brand Atmizoo
Compatible Billet Box

review overview

 • Đáng giá tiền
 • Lượng khói
 • Độ đậm vị
 • Độ thoáng
 • Dễ wick bông
 • Đường gió
 • Chất liệu
 • Độ hoàn thiện
 • Dễ/khó build coil
 • Độ bí
 • Đường thấm dẫn juice

Tổng kết

4.5 overall score
4.5 overall score

Đánh giá sản phẩm

Các sản phẩm đã xem trước đó

0₫