Cart

CART

[H] VapeSnail Tank Kit by Atmizoo

Share

[H] VapeSnail Tank Kit by Atmizoo


Tank Kit dành cho Vape Snail là phần buồng chứa cho bộ build coil VapeSnail sử dụng cho Billet Box.

Tank Kit dành cho Vape Snail là phần buồng chứa cho bộ build coil VapeSnail sử dụng cho Billet Box. Phần Tank được làm từ PC với nút chặn bằng silicone cao cấp.

Lưu ý:

  • Mọi thông số cung cấp đều được tham khảo thông tin từ hãng.
  • Sản phẩm chỉ dành cho người trên 18 tuổi.
  • Tránh xa tầm tay trẻ em.
  • Chỉ sử dụng cho Billet Box

Thông số

Origin Greece
Compatible Billet Box
Brand Atmizoo
Material Clear PC

Tank Kit dành cho Vape Snail là phần buồng chứa cho bộ build coil VapeSnail sử dụng cho Billet Box.

Tank Kit dành cho Vape Snail là phần buồng chứa cho bộ build coil VapeSnail sử dụng cho Billet Box. Phần Tank được làm từ PC với nút chặn bằng silicone cao cấp.

Lưu ý:

  • Mọi thông số cung cấp đều được tham khảo thông tin từ hãng.
  • Sản phẩm chỉ dành cho người trên 18 tuổi.
  • Tránh xa tầm tay trẻ em.
  • Chỉ sử dụng cho Billet Box

Thông số

Origin Greece
Compatible Billet Box
Brand Atmizoo
Material Clear PC

Đánh giá sản phẩm

Các sản phẩm đã xem trước đó

0₫