Cart

CART

Thêm một nghiên cứu cho thấy sự an toàn của vape

Nghiên cứu gần đây nhất khẳng định rằng thuốc lá điện tử có độ an toàn cao hơn thuốc lá đã được thực hiện ở Bắc Mỹ và đăng tải trên mạng xã hội Research Gate.

Nghiên cứu xác nhận vape có “tác dụng hữu ích cực mạnh cho những người có thể đổi sang sử dụng từ thuốc lá”. Các nhà nghiên cứu rút ra kết luận này bằng việc quan sát những vaper đã sử dụng lâu năm để hiểu thuốc lá điện tử ảnh hưởng đến họ đến thế nào. Giáo sư Robert L. Cranfield, người chủ trì nghiên cứu và đội nghiên cứu của ông thấy rằng 96% những người tham gia nghiên cứu đều có dấu hiệu cải thiện sức khỏe sau khi chuyển từ hút thuốc sang vape.

Nhóm nghiên cứu thu thập dữ liệu bằng cách phân phát bảng trắc nghiệm qua các nhóm mạng xã hội và khảo sát thông qua những cửa hàng bán thuốc lá điện tử, họ thu lại được 573 kết quả khảo sát bằng hai cách này. Họ có ba mục chính cần chú ý là: người từng hút thuốc lá không cảm thấy hiệu quả xấu trong khi hút thuốc, những người đã sử dụng thuốc lá điện tử qua ba năm và những vaper chưa bao giờ hút thuốc.

Chuyển từ hút thuốc sang có nhiều tác động sức khỏe rõ rệt

Theo tóm tắt nghiên cứu, thì có 108 người tham gia đã sử dụng thuốc lá điện tử trên 3 năm. Họ có bình quân 1.78 phần trăm tác dụng phụ khi hút thuốc. Trong khi sử dụng thuốc lá điện tử, ho thừa nhận tỉ lệ tác dụng phụ chỉ cò 0.07 phần trăm cho mỗi người. Đây chính là đại diện cho sự thay đổi tích cực hơn trên phương diện sức khỏe.

Tổng kết nghiên cứu

Nghiên cứu này đã được đăng tải trên báo từ tháng mười năm 2016, tuy nhiên phải đến gần đây nó mới nhận được nhiều chú ý hơn nhờ được đăng trên những cộng đồng nghiên cứu uy tín như Google Scholar.

Nguồn: Diane Caruana - Vapingpost

Dịch: The Vape Club

Tìm kiếm bài viết