Cart

CART

Hot released: Tựa sách phân tích đánh giá thuốc lá điện tử mới

Tiến sĩ Konstantinos Farsalinos giới thiệu cuốn sách mới về thuốc lá điện tử của ông.

Analytical Assessment of E-Cigarettes: From Contents to Chemical and Particle Exposure Profiles được viết bởi năm nhà khoa học Konstantinos Farsalinos, Gene Gillman, Stephen Hecht, Riccardo Polosa và Jonathan Thornburg, họ là những nhà khoa học có tiếng trong lĩnh vực chuyên môn, và họ không có cổ phần trong ngành công nghiệp thuốc lá điện tử hay bên đối lập.

Cuốn sách được Elsevier và PTI International biên tập, là một phần của một series sách với tựa đề: Emerging Issues in Analytical Chemistry (Brian Thomas, Ed.) và có lời dẫn đầu do tiến sỹ Neal Benowitz viết.

“Ở mức độ phân tích khoa học chi tiết chưa từng thấy”

Bản đầu tiên này đã bao trọn rất nhiều vấn đề của thuốc lá điện tử “ở mức độ phân tích khoa học chi tiết chưa từng thấy” và thảo luật các phương pháp phân tích nên giải quyết những vấn đề này như thế nào.

Các tác giả mô tả phương pháp phân tích được sử dụng để xác định các chất hóa học trong tinh dầu và hơi khói, các tác nhân hóa học và vật lý trong việc tạo khói, hít vào, lắng đọng, tiếp xúc với hóa chất và mức độ tác động.

Cuốn sách được viết để nêu ra những tiềm năng sức khỏe của thuốc lá điện tử. Mục tiêu độc giả của cuốn sách là các nhà phân tích hóa học, dược sỹ, y bác sĩ, các bên liên quan đến thuốc lá, các nhà sản xuất, các nhà phân phối, người tiêu dùng, nhà lập pháp và nhân viên, các nhà khoa học pháp lý và các cán bộ y tế cộng đồng.

Tóm tắt nội dung:

Giới thiệu về thuốc lá điện tử (K.E. Farsalinos)

Thử nghiệm phân tích hơi thuốc lá điện tử (I.G. Gillman)

Tiếp xúc với hơi thuốc lá điện tử (J. Thornburg)

Dấu sinh học để đánh giá tiếp xúc hóa học từ chất thải thuốc lá điện tử (S.S. Hecht)

Những hợp chất liên quan nằm trong mục cần quản lý (K.E. Farsalinos)

Các ảnh hưởng có thể xảy ra của thuốc lá điện tử vơi sức khỏe người dùng (R. Polosa)

Bài viết được đăng trên vapingpost bởi Jérôme Harlay và được dịch bởi The Vape Club

Tìm kiếm bài viết