Cart

CART

RDA - RDTA (Rebuildable Dripping Atomizer)

RDA là viết tắt của buồng đốt nhỏ giọt có build coil và bông lại được. Các bông và coil của RDA ở một mức độ lớn, được tạo nên bởi chính bạn, do đó bạn có thể nhỏ giọt E-juice trực tiếp từ chai của bạn lên bông cotton.
 

1 - 14 out of 14 results found.

Các sản phẩm đã xem trước đó

0₫